มหกรรมสมุนไพร
แห่งชาติ ครั้งที่18

มหกรรมสมุนไพรแห่งชาน ครั้ที่ 18

ประกาศรางวัล
ตลาดความรู้
คำถามที่พบ

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ

นวัตกรรม

กัญชานำไทย สมุนไพรสร้างชาติ

นิทรรศการ

นิทรรศการฐานรากภูมิปัญญา สู่การพัฒนาสมุนไพรไทย
เพื่อเศรษฐกิจ 4 ภาค

การประชุมวิชาการ

Plenary 3 หัวข้อ
Symposium 8 หัวข้อ
22-24 ธันวาคม 2564
Meeting room 5-6

ให้คำปรึกษา

บริการและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนจีน และการแพทย์ทางเลือก

ตารางกิจกรรมในงาน

No event found!

พบกับกิจกรรมภายในงาน

22 – 26 ธันวาคม 2564
ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 1-3 ชั้น 5 สยามพารากอน

  • ปาฐกถาพิเศษ สมุนไพร สร้างเศรษฐกิจไทย
  • จัดแสดงสายพันธุ์กัญชาไทยและนวัตกรรม
  • แพ็กเกจเส้นทางท่องเที่ยวกัญชาในการดูแลสุขภาพ
  • ศูนย์ให้คำปรึกษาเส้นทางกัญชาในทุกมิติ
  • Workshop หลักสูตรระยะสั้น ตลาดความรู้
  • ชิม ช๊อป แชร์ ตลาดกาดมั่ว ตลาดพื้นเมือง 4 ภาค 

ประชาสัมพันธ์

ต้อนรับการเปิดประเทศ
มาเรียนรู้เรื่องของกัญชาไทยและอื่นๆ ในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 18

0

จำนวนบูธแสดงสินค้า

0

จำนวนผู้เข้าชม

0

ผลงานวิชาการ

0

นวัตกรรม

Highlight

ขอเชิญเข้าร่วม
การประชุมวิชาการ
ประจำปี

การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18
โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
22 – 24 ธันวาคม 2564

English English ไทย ไทย